En vanlig fråga vi får är: ”vad gör ni på vintern”? Här kommer ett svar!

På vintern, januari till mars, arbetar vi för fullt med beskärning. Vi har många, många kunder som vi varje år hjälper med beskärning. Fruktträd, prydnadsbuskar med mera tar vi hand om. Här kommer en liten förklarande text om varför det är lämpligt att göra detta jobb varje vinter:

Beskärning av buskar

Den bästa metoden för att skapa välmående, fräscha och tilltalande buskar är ”gallring”. Varje år (lämpligen under perioden januari-mars) gallras en del av de äldsta/grövsta skotten bort. Skotten skärs av några centimeter ovanför marknivå. Detta stimulerar tillväxt av nya skott, som skjuter från marknivån. Därmed kan busken fortsätta att se bra ut under många år. Metoden gör också att buskens storlek kan begränsas och buskens naturliga växtsätt bevaras. Gallring är en ypperlig metod för fina buskar och fin trädgård!

Beskärning av fruktträd

Varje fruktträd är unikt och sättet att ta sig an trädet varierar. En grundregel är börja med att fokusera på att ta bort döda samt uppåtsträvande grenar. En del träd kan kräva en plan över flera år då alla oönskade grenar inte kan tas bort vid ett och samma tillfälle. Trädens naturliga reaktion på beskärning är att kompensera med nya skott och därmed är sällan alltför kraftig beskärning lämplig.

Det kan vara frestande att klippa tillbaka alla nya skott, men det leder till täta träd med många, små frukter. Vi rekommenderar att gallra mellan de större skotten och grenarna, men i övrigt låta nya skott vara i fred.

Martin beskär!

Jerry beskär!

Häromveckan blev vi ”taggade” i en Facebook-tråd. En Halmstadbo efterlyste någon som kunde hjälpa honom att göra om sin trädgård. Inte mindre än tre av hans vänner tipsade om oss. Ödmjukt gläder vi oss åt detta!

 

 

Förra året var ett utmanande och lärorikt år på många sätt. Dessa lärdomar och insikter har bidragit till att vi tagit en del strategiska beslut inför framtiden som vi dela med oss till er kunder och följare:

  • Vi har valt att smalna av företagets verksamhetsområde. Framöver kommer vi inte att erbjuda trädgårdsanläggning med hårdgjorda material som stenläggning och murar. Vi kommer att inrikta företaget mer på trädgårdsskötsel och diverse projekt med levande material så som rabatter och gräsmattor.
  • Vi kommer att prioritera och vårda våra befintliga och trogna kunder. Nya kunder välkomnas givetvis men väntetiden för olika sorters uppdrag  kan vara lång. I nuläget är vi fullbokade fram till sommaren när det gäller större jobb. Vi sätter mycket stor prestige i att vara en part att lita på. Vi ska alltid göra det vi lovat, därmed undviker vi att överboka oss.
  • För oss är det oerhört viktigt att utföra arbeten med hög kvalité. Vi vill leverera tjänster där arbeten utförs med rätt kompetens, effektivt sett till tidsåtgång och med fokus på kundnöjdhet. Därför lägger vi stor vikt vid vår personal. Genom rätt rekrytering,  kontinuerlig utbildning och en ständig nyfikenhet i att lära oss mer vill vi leverera bästa möjliga tjänster inom vårt verksamhetsområde.