Anläggning av häck
En häck är ett naturligt sätt att rama in en tomt eller att skapa rum i trädgården. Häcken ger ett mjukare intryck än en mur eller staket och ger en behagligt grön bakgrund till prydnadsbuskar och rabatter.

Det finns många sorters häck att välja bland, både sorter som lämpar sig som friväxande respektive formklippta. Vi hjälper gärna till med val av häck, förberedande arbete som utgrävning och tillförsel av jord, plantering samt eventuell uppbindning och etableringsbeskärning.

Kontakta oss med din beställning eller dina frågor!