Beskärnings- och skötselplaner

Skötselplan

Att ha en plan är ofta bra! Så även inom trädgårdslivet… Oavsett om det gäller en liten trädgård med några få rabatter, buskar och fruktträd eller en stor bostadsrättsförening med stor utemiljö så är en skötselplan ett mycket bra verktyg.

En skötselplan beskriver hur trädgården/utemiljön kan skötas och underlättar skötselarbetet. T.ex. får du handfasta råd kring hur buskar och träd bör beskäras och hur rabatterna kan skötas och utvecklas för en vacker blomning.

Vi erbjuder oss att ta fram en skötselplan för din utemiljö utifrån dina önskemål. I arbetet ingår en inventering av utemiljön, förslag på direkta åtgärder samt en plan för kommande skötsel. Vi kommer ut på ett kundbesök för att tillsammans med dig gå igenom dina önskemål. Vi tar fram en offert utifrån dina behov.

När skötselplanen är skapad bestämmer du själv om du önskar att vi utför den löpande skötseln, så som beskärning, ogräsrensning med mera eller om du använder skötselplanen själv.

Beskärningsplan
Beskärningsplanen är precis som det låter en plan som är helt fokuserad på varför, hur och när olika växter ska beskäras. Den kan användas både hemma såväl som i en offentlig miljö. En väl sammanställd beskärningsplan möjliggör en tydlig och bra strategi flera år framöver.

Vackra rosor