Häckklippning
En vacker häck skapar både en naturlig gräns och ger trädgården ett fint intryck. Häckklippning kan vara tungt och komplicerat om häcken är hög och/eller bred. Dessutom behöver hänsyn tas till växtart, årstid med mera. Många kunder väljer därför att ta hjälp med häckklippningen. Att klippa häckar är ett av våra allra vanligaste uppdrag och vi har både redskap och kunskap för att göra ett bra jobb!

Vi ombesörjer även bortforsling av klippresterna om så önskas.

Tuja

Både företag och privatpersoner är varmt välkomna att höra av sig. Som privatperson kan du nyttja RUT-avdrag för tjänsten häckklippning.