Stenläggning
Vårt vanligaste anläggningsarbete är stenläggning. Det finns oändligt många alternativ när det gäller val av stenar/plattor. Dels stensorter som t.ex. skiffer, granit, betong, sandsten och även olika färgval.

Att ta hjälp med stenläggning är ett klokt val. Arbetet i sig är tungt men framförallt är vikten av ett noggrant och professionellt underarbete stor. Det svenska klimatet med stora temperaturskillnader över året gör marken ”rörlig” och då krävs att ett väldränerat och bra underlag.

Vi kan stenläggning och har utrustningen som krävs för att göra ett bra och prisvärt arbete!

Daniel & Martin