Utförande & Priser

Priser, möten och utförande – en förklaring!

När du kontaktar oss försöker vi alltid att skapa en bild av ditt behov. Är det trädgårdsskötsel eller trädgårdsanläggning du behöver hjälp med? Vilken typ av skötsel respektive anläggning? I de flesta fall mynnar konversationen ut i att ett möte bokas. Det första mötet är alltid gratis och vi kommer hem till dig!

Läs vidare här nedan. Ytterligare info om hur vi arbetar när det gäller trädgårdsanläggning respektive trädgårdsskötsel!

Trädgårdsanläggning som rabatter, planteringar, gräsmattor, växter och så vidare:

Under mötet går vi igenom dina önskemål och gör noteringar. Vi diskuterar olika lösningar och vi ger dig goda råd. Detta möte är alltså helt gratis.

Nästa steg är att skapa en skiss/ritning, summera dina önskemål, gå igenom lämpliga material & växter samt med vår expertis planera en vacker trädgårdsmiljö. Denna sammanställning sänds sedan över till dig som kund, per e-post. Kostnaden för denna del är 595 kr/timme.

I dialog med dig kommer vi sedan fram till önskad planering av trädgården och om du önskar pris på utförande av arbetet så sänder vi sedan över en offert.

Önskar du beställa arbetet så blir nästa steg att tillsammans planera in tidpunkt för utförandet. Vi sätter mycket stor prestige i att uppfylla den tidsplan vi lovar.

Trädgårdsskötsel som beskärning, ogräsrensning, gräsklippning och så vidare:

Under mötet går vi igenom dina önskemål och gör noteringar. Vi diskuterar olika lösningar och vi ger dig goda råd. Detta möte är alltså helt gratis.

Nästa steg är att komma fram till vilka insatser i trädgården som skall genomföras. Är det mindre arbeten kan vi ofta summera på plats och omgående lämna ett prisförslag. Är det mer omfattande insatser så återkommer vi med offert per e-post eller sms.

I vissa fall kan en inventering av växter vara passande. Det är mycket värdefullt att veta precis vilka växter som finns i trädgården. Vi gör sådana sammanställningar och priset är 595 kr/timme.

Om en inventering genomförts kan även en skötselplan upprättas. I denna beskrivs hur trädgårdens olika delar och växter bör skötas under årets gång. Pris för att upprätta en skötselplan är 595 kr/timme.

När vi får en beställning återkommer vi alltid med en uppskattad tidpunkt för utförandet av arbetet och vi är noga med att hålla den tidsplan vi lovat.

Tankar om trädgården.
Fundera igenom hur du vill ha det i er trädgård. Klicka på knappen nedan för att komma till svarsformuläret. Kryssa för de alternativ som känns rätt för dig.

Vi ser fram mot att höra av dig!

Ring oss på telefon 035-299 65 20 eller maila oss på kontakt@ekmanstradgardsmiljo.se

Nässelfjäril