Vad gör ni på vintern?

En vanlig fråga vi får är: ”vad gör ni på vintern”? Här kommer ett svar!

På vintern, januari till mars, arbetar vi för fullt med beskärning. Vi har många, många kunder som vi varje år hjälper med beskärning. Fruktträd, prydnadsbuskar med mera tar vi hand om. Här kommer en liten förklarande text om varför det är lämpligt att göra detta jobb varje vinter:

Beskärning av buskar

Den bästa metoden för att skapa välmående, fräscha och tilltalande buskar är ”gallring”. Varje år (lämpligen under perioden januari-mars) gallras en del av de äldsta/grövsta skotten bort. Skotten skärs av några centimeter ovanför marknivå. Detta stimulerar tillväxt av nya skott, som skjuter från marknivån. Därmed kan busken fortsätta att se bra ut under många år. Metoden gör också att buskens storlek kan begränsas och buskens naturliga växtsätt bevaras. Gallring är en ypperlig metod för fina buskar och fin trädgård!

Beskärning av fruktträd

Varje fruktträd är unikt och sättet att ta sig an trädet varierar. En grundregel är börja med att fokusera på att ta bort döda samt uppåtsträvande grenar. En del träd kan kräva en plan över flera år då alla oönskade grenar inte kan tas bort vid ett och samma tillfälle. Trädens naturliga reaktion på beskärning är att kompensera med nya skott och därmed är sällan alltför kraftig beskärning lämplig.

Det kan vara frestande att klippa tillbaka alla nya skott, men det leder till täta träd med många, små frukter. Vi rekommenderar att gallra mellan de större skotten och grenarna, men i övrigt låta nya skott vara i fred.

Martin beskär!

Jerry beskär!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar